Home > First Financial Bank > Nonaccrual 1- 4 Family Residential

First Financial Bank, Nonaccrual 1- 4 Family Residential

2023-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,327,000550
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,037,000599
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$218,000165
Nonaccrual home equity lines of credit$72,000542
2023-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,537,000488
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,244,000517
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$220,000167
Nonaccrual home equity lines of credit$73,000540
2022-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,733,000439
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,344,000498
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$256,000143
Nonaccrual home equity lines of credit$133,000405
2022-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,002,000377
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,599,000423
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$263,000141
Nonaccrual home equity lines of credit$140,000395
2022-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,980,000401
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,687,000414
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$208,000185
Nonaccrual home equity lines of credit$85,000496
2022-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,333,000369
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,023,000355
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$244,000163
Nonaccrual home equity lines of credit$66,000582
2021-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,701,000348
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,323,000340
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$294,000154
Nonaccrual home equity lines of credit$84,000544
2021-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,090,000328
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,704,000314
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$300,000173
Nonaccrual home equity lines of credit$86,000599
2021-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,062,000348
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,672,000335
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$305,000178
Nonaccrual home equity lines of credit$85,000614
2021-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,245,000356
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,950,000336
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$223,000256
Nonaccrual home equity lines of credit$72,000688
2020-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,784,000416
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,548,000398
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$206,000289
Nonaccrual home equity lines of credit$30,000937
2020-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,801,000411
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,615,000394
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$155,000366
Nonaccrual home equity lines of credit$31,000930
2020-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,734,000446
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,538,000421
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$155,000388
Nonaccrual home equity lines of credit$41,000898
2020-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,615,000450
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,473,000416
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$99,000519
Nonaccrual home equity lines of credit$43,000858
2019-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,952,000389
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,716,000375
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$175,000337
Nonaccrual home equity lines of credit$61,000761
2019-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,987,000380
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,780,000357
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$179,000346
Nonaccrual home equity lines of credit$28,000962
2019-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,271,000360
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,052,000327
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$155,000383
Nonaccrual home equity lines of credit$64,000772
2019-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,019,000405
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,898,000358
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$81,000596
Nonaccrual home equity lines of credit$40,000913
2018-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,336,000371
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,175,000327
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$86,000609
Nonaccrual home equity lines of credit$75,000748
2018-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,381,000366
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,238,000328
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$68,000686
Nonaccrual home equity lines of credit$75,000753
2018-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,995,000316
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,696,000286
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$70,000692
Nonaccrual home equity lines of credit$229,000422
2018-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,148,000320
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,848,000287
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$79,000678
Nonaccrual home equity lines of credit$221,000478
2017-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,930,000348
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,547,000310
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$134,000506
Nonaccrual home equity lines of credit$249,000448
2017-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,198,000313
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,790,000286
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$140,000501
Nonaccrual home equity lines of credit$268,000448
2017-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,664,000294
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,232,000264
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$160,000473
Nonaccrual home equity lines of credit$272,000449
2017-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,179,000272
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,676,000245
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$231,000357
Nonaccrual home equity lines of credit$272,000453
2016-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,695,000252
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,209,000233
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$202,000411
Nonaccrual home equity lines of credit$284,000440
2016-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,680,000262
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,203,000227
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$192,000448
Nonaccrual home equity lines of credit$285,000436
2016-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,556,000258
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,144,000236
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$206,000430
Nonaccrual home equity lines of credit$206,000543
2016-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,409,000282
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,891,000264
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$210,000441
Nonaccrual home equity lines of credit$308,000454
2015-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,186,000293
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,656,000282
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$211,000452
Nonaccrual home equity lines of credit$319,000444
2015-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,385,000293
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,860,000279
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$230,000433
Nonaccrual home equity lines of credit$295,000473
2015-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,522,000368
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,059,000349
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$157,000608
Nonaccrual home equity lines of credit$306,000485
2015-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,443,000382
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,970,000365
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$176,000563
Nonaccrual home equity lines of credit$297,000504
2014-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,306,000400
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,629,000416
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$274,000409
Nonaccrual home equity lines of credit$403,000413
2014-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,533,000398
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,879,000403
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$386,000326
Nonaccrual home equity lines of credit$268,000575
2014-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,852,000393
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,156,000384
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$409,000328
Nonaccrual home equity lines of credit$287,000586
2014-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,520,000425
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,983,000412
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$343,000411
Nonaccrual home equity lines of credit$194,000775
2013-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,382,000462
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,799,000463
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$388,000388
Nonaccrual home equity lines of credit$195,000779
2013-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,920,000456
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,185,000455
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$547,000288
Nonaccrual home equity lines of credit$188,000819
2013-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,879,000396
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,131,000380
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$557,000310
Nonaccrual home equity lines of credit$191,000826
2013-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,666,000333
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,678,000312
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$783,000227
Nonaccrual home equity lines of credit$205,000822
2012-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,170,000375
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,570,000333
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$404,000448
Nonaccrual home equity lines of credit$196,000861
2012-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,540,000386
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,907,000342
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$419,000486
Nonaccrual home equity lines of credit$214,000869
2012-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,872,000387
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,334,000347
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$521,000403
Nonaccrual home equity lines of credit$17,0001,765
2012-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,825,000402
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,342,000349
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$483,000447
Nonaccrual home equity lines of credit$01,966
2011-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$9,116,000356
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,877,000341
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,239,000187
Nonaccrual home equity lines of credit$01,980
2011-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,850,000419
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,800,000404
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,050,000217
Nonaccrual home equity lines of credit$01,990
2011-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,500,000450
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,428,000444
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,072,000214
Nonaccrual home equity lines of credit$01,951
2011-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,150,000482
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,012,000484
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,138,000215
Nonaccrual home equity lines of credit$02,000
2010-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,151,000504
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,759,000505
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,392,000183
Nonaccrual home equity lines of credit$01,975
2010-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,836,000507
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,503,000525
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,333,000202
Nonaccrual home equity lines of credit$01,977
2010-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,175,000766
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,793,000713
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$382,000583
Nonaccrual home equity lines of credit$01,948
2010-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,935,000802
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,586,000769
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$349,000630
Nonaccrual home equity lines of credit$01,967
2009-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,692,0001,084
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,417,0001,030
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$275,000723
Nonaccrual home equity lines of credit$01,906
2009-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,486,0001,078
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,247,0001,017
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$239,000781
Nonaccrual home equity lines of credit$01,945
2009-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,715,000953
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,442,000898
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$264,000691
Nonaccrual home equity lines of credit$9,0001,834
2009-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,993,0001,077
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,763,0001,035
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$230,000676
Nonaccrual home equity lines of credit$01,801
2008-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,376,0001,227
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,343,0001,096
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$33,0001,569
Nonaccrual home equity lines of credit$01,660
2008-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,225,0001,167
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,166,0001,049
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$59,0001,166
Nonaccrual home equity lines of credit$01,560
2008-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,069,000618
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,994,000548
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$75,000989
Nonaccrual home equity lines of credit$01,511
2008-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,878,000598
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,848,000513
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$27,0001,356
Nonaccrual home equity lines of credit$3,0001,395
2007-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,034,000479
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,995,000405
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$21,0001,342
Nonaccrual home equity lines of credit$18,0001,169
2007-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,567,000517
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,497,000438
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$32,0001,107
Nonaccrual home equity lines of credit$38,000899
2007-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$736,000956
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$657,000890
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$40,000973
Nonaccrual home equity lines of credit$39,000859
2007-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,098,000619
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,069,000519
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$22,0001,195
Nonaccrual home equity lines of credit$7,0001,170
2006-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,114,000560
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,030,000518
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$84,000603
Nonaccrual home equity lines of credit$01,177
2006-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$844,000725
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$758,000680
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$86,000589
Nonaccrual home equity lines of credit$01,107
2006-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$556,000958
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$411,0001,084
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$145,000385
Nonaccrual home equity lines of credit$01,034
2006-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$201,0002,096
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$111,0002,584
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$90,000548
Nonaccrual home equity lines of credit$01,017
2005-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$758,000757
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$668,000747
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$90,000529
Nonaccrual home equity lines of credit$01,015
2005-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,036,000537
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,010,000473
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,636
Nonaccrual home equity lines of credit$26,000706
2005-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$956,000553
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$951,000490
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,642
Nonaccrual home equity lines of credit$5,000911
2005-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$695,000809
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$680,000717
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,670
Nonaccrual home equity lines of credit$15,000795
2004-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$243,0001,938
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$233,0001,785
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,696
Nonaccrual home equity lines of credit$10,000850
2004-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,322,000436
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,152,000440
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$160,000378
Nonaccrual home equity lines of credit$10,000845
2004-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$71,0003,420
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$71,0003,159
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,731
Nonaccrual home equity lines of credit$0902
2004-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$236,0002,054
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$197,0002,063
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$39,000970
Nonaccrual home equity lines of credit$0892
2003-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$156,0002,597
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$117,0002,240
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$39,000890
Nonaccrual home equity lines of credit$0784
2003-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,944
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,963
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,573
Nonaccrual home equity lines of credit$0831
2003-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$41,0004,034
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,903
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$41,000858
Nonaccrual home equity lines of credit$0845
2003-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,0004,885
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,921
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$2,0001,538
Nonaccrual home equity lines of credit$0820
2002-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$31,0004,215
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$27,0003,383
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$4,0001,490
Nonaccrual home equity lines of credit$0791
2001-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,0004,486
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0817
2000-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$17,0004,293
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0748
1999-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$24,0004,211
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0755
1998-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$310,0001,555
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0788
1997-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,595
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0835
1996-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,835
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0741
1995-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$06,057
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0732
1994-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,0006,282
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$3,000736
1993-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$27,0005,711
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0772
1992-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$130,0003,709
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0832