Home > First Financial Bank > Nonaccrual 1- 4 Family Residential

First Financial Bank, Nonaccrual 1- 4 Family Residential

2023-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$17,491,00086
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$14,197,00088
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$836,00054
Nonaccrual home equity lines of credit$2,458,00076
2023-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,163,00089
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,458,00094
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$411,00092
Nonaccrual home equity lines of credit$3,294,00052
2023-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$14,778,00095
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$11,632,00096
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$406,00096
Nonaccrual home equity lines of credit$2,740,00058
2023-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$14,373,00097
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$11,068,000104
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$513,00086
Nonaccrual home equity lines of credit$2,792,00054
2022-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,632,000105
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,659,000109
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$389,000106
Nonaccrual home equity lines of credit$2,584,00054
2022-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,581,000101
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,389,000107
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$332,000116
Nonaccrual home equity lines of credit$2,860,00049
2022-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$12,096,000109
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,082,000118
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$293,000136
Nonaccrual home equity lines of credit$2,721,00053
2022-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$10,866,000120
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,654,000130
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$248,000160
Nonaccrual home equity lines of credit$2,964,00052
2021-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,616,000116
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$8,822,000130
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$199,000223
Nonaccrual home equity lines of credit$2,595,00065
2021-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$12,342,000113
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,678,000122
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$183,000266
Nonaccrual home equity lines of credit$2,481,00075
2021-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,068,000115
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,836,000127
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$232,000231
Nonaccrual home equity lines of credit$3,000,00070
2021-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,191,000106
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,106,000119
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$610,000104
Nonaccrual home equity lines of credit$3,475,00063
2020-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$17,247,000101
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,380,000117
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$711,000100
Nonaccrual home equity lines of credit$4,156,00057
2020-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,368,00095
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$13,284,000107
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$875,000100
Nonaccrual home equity lines of credit$4,209,00054
2020-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$19,195,00096
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$13,954,000105
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$931,00094
Nonaccrual home equity lines of credit$4,310,00055
2020-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$17,437,00096
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$11,974,000111
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$760,000105
Nonaccrual home equity lines of credit$4,703,00052
2019-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,734,00094
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$11,668,000105
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$573,000134
Nonaccrual home equity lines of credit$4,493,00048
2019-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,127,00094
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$13,130,00095
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,336,00070
Nonaccrual home equity lines of credit$3,661,00056
2019-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$17,606,00091
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$13,124,00093
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,429,00071
Nonaccrual home equity lines of credit$3,053,00058
2019-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$19,616,00087
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$14,176,00090
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,274,00078
Nonaccrual home equity lines of credit$4,166,00051
2018-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$20,139,00087
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$14,835,00087
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$647,000130
Nonaccrual home equity lines of credit$4,657,00047
2018-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,377,00091
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,472,00097
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$907,00092
Nonaccrual home equity lines of credit$4,998,00047
2018-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$15,652,000100
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,685,000112
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$546,000158
Nonaccrual home equity lines of credit$4,421,00054
2018-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,353,000186
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,613,000305
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$375,000212
Nonaccrual home equity lines of credit$3,365,00066
2017-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$8,156,000166
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,667,000237
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$360,000226
Nonaccrual home equity lines of credit$3,129,00072
2017-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$8,965,000152
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,364,000200
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$733,000129
Nonaccrual home equity lines of credit$2,868,00075
2017-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$9,187,000156
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,995,000188
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$255,000327
Nonaccrual home equity lines of credit$2,937,00076
2017-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$10,183,000151
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,714,000169
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$364,000253
Nonaccrual home equity lines of credit$3,105,00073
2016-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$10,885,000140
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,219,000166
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$397,000239
Nonaccrual home equity lines of credit$3,269,00072
2016-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$10,369,000146
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,324,000186
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$409,000231
Nonaccrual home equity lines of credit$3,636,00067
2016-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,546,000136
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,133,000178
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$405,000242
Nonaccrual home equity lines of credit$4,008,00062
2016-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,849,000134
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,356,000204
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$526,000190
Nonaccrual home equity lines of credit$4,967,00057
2015-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$12,085,000140
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,142,000192
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$227,000419
Nonaccrual home equity lines of credit$4,716,00059
2015-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,350,000127
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$8,110,000178
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$279,000354
Nonaccrual home equity lines of credit$4,961,00057
2015-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$14,257,000125
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$8,274,000182
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$372,000295
Nonaccrual home equity lines of credit$5,611,00057
2015-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$15,004,000130
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,333,000165
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$570,000205
Nonaccrual home equity lines of credit$5,101,00055
2014-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$17,512,000118
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,998,000148
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$450,000278
Nonaccrual home equity lines of credit$6,064,00053
2014-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,590,000126
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,907,000168
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$492,000264
Nonaccrual home equity lines of credit$6,191,00051
2014-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,234,000154
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,811,000206
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$456,000301
Nonaccrual home equity lines of credit$4,967,00057
2014-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$15,439,000144
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,112,000201
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$340,000415
Nonaccrual home equity lines of credit$5,987,00053
2013-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$15,788,000151
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,701,000192
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$342,000440
Nonaccrual home equity lines of credit$5,745,00056
2013-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,555,000144
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,239,000193
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$437,000373
Nonaccrual home equity lines of credit$5,879,00054
2013-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$17,531,000136
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,838,000190
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$373,000469
Nonaccrual home equity lines of credit$6,320,00058
2013-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,816,000161
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,023,000217
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$507,000374
Nonaccrual home equity lines of credit$6,286,00059
2012-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,082,000159
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,692,000235
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$558,000337
Nonaccrual home equity lines of credit$7,832,00051
2012-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$15,154,000202
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,195,000270
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$611,000345
Nonaccrual home equity lines of credit$5,348,00069
2012-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$15,576,000206
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,270,000261
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$691,000310
Nonaccrual home equity lines of credit$4,615,00077
2012-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,469,000200
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,127,000221
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$960,000235
Nonaccrual home equity lines of credit$3,382,000105
2011-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$20,201,000170
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$14,919,000186
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$967,000239
Nonaccrual home equity lines of credit$4,315,00082
2011-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$22,134,000158
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$16,273,000177
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$982,000239
Nonaccrual home equity lines of credit$4,879,00077
2011-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$21,079,000168
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$15,924,000186
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,004,000227
Nonaccrual home equity lines of credit$4,151,00089
2011-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,513,000198
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$13,166,000228
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,068,000230
Nonaccrual home equity lines of credit$4,279,00087
2010-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,692,000232
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$11,655,000271
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$578,000421
Nonaccrual home equity lines of credit$4,459,00086
2010-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$18,228,000214
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$13,468,000243
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$413,000572
Nonaccrual home equity lines of credit$4,347,00088
2010-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$17,743,000211
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,942,000270
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$213,000901
Nonaccrual home equity lines of credit$6,588,00067
2010-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$14,340,000264
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$8,848,000334
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$202,000933
Nonaccrual home equity lines of credit$5,290,00077
2009-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$13,995,000268
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,363,000325
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$854,000284
Nonaccrual home equity lines of credit$3,778,000102
2009-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$16,098,000231
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,183,000322
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$2,199,000116
Nonaccrual home equity lines of credit$4,716,00080
2009-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$8,508,000357
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,915,000405
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$120,0001,104
Nonaccrual home equity lines of credit$2,473,000125
2009-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,128,000355
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,405,000382
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$29,0001,773
Nonaccrual home equity lines of credit$1,694,000167
2008-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$7,472,000283
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,109,000287
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$159,000768
Nonaccrual home equity lines of credit$1,204,000175
2008-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,192,000284
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,877,000297
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$189,000597
Nonaccrual home equity lines of credit$1,126,000172
2008-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,175,000246
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,122,000240
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$146,000657
Nonaccrual home equity lines of credit$907,000176
2008-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,802,000198
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,497,000198
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$42,0001,165
Nonaccrual home equity lines of credit$1,263,000122
2007-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$6,556,000175
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,727,000197
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$123,000596
Nonaccrual home equity lines of credit$1,706,00098
2007-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,043,000183
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,644,000199
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$230,000333
Nonaccrual home equity lines of credit$1,169,000107
2007-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,912,000170
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,397,000193
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$481,000181
Nonaccrual home equity lines of credit$1,034,000109
2007-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,485,000173
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,793,000222
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$571,000150
Nonaccrual home equity lines of credit$1,121,000104
2006-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$8,398,000109
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,677,000112
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$716,000104
Nonaccrual home equity lines of credit$1,005,00096
2006-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$8,383,000106
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$6,308,000107
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$946,00093
Nonaccrual home equity lines of credit$1,129,00074
2006-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$9,657,00094
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,408,00096
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$1,167,00071
Nonaccrual home equity lines of credit$1,082,00073
2006-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,960,00082
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,254,00077
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$685,000107
Nonaccrual home equity lines of credit$1,021,00079
2005-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$11,898,00084
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$9,992,00083
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$737,00092
Nonaccrual home equity lines of credit$1,169,00067
2005-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$9,533,00091
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$7,945,00089
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$858,00075
Nonaccrual home equity lines of credit$730,00090
2005-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,962,000122
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,258,000116
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$233,000244
Nonaccrual home equity lines of credit$471,000107
2005-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,755,000124
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$5,190,000118
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$264,000230
Nonaccrual home equity lines of credit$301,000146
2004-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$2,999,000203
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,593,000193
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$174,000339
Nonaccrual home equity lines of credit$232,000175
2004-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,089,000199
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$2,713,000186
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$200,000310
Nonaccrual home equity lines of credit$176,000224
2004-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,823,000184
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,483,000174
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$206,000313
Nonaccrual home equity lines of credit$134,000273
2004-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,286,000170
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,662,000169
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$203,000315
Nonaccrual home equity lines of credit$421,000128
2003-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,056,000161
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,485,000109
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$146,000381
Nonaccrual home equity lines of credit$425,000102
2003-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$5,379,000158
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,408,000110
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$399,000167
Nonaccrual home equity lines of credit$572,00084
2003-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,572,000184
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$4,164,000117
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$193,000315
Nonaccrual home equity lines of credit$215,000170
2003-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$4,238,000192
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,716,000124
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$288,000217
Nonaccrual home equity lines of credit$234,000152
2002-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,676,000209
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$3,438,000134
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$189,000286
Nonaccrual home equity lines of credit$49,000420
2001-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,978,000197
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$106,000263
2000-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$3,807,000198
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$97,000276
1999-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,861,000317
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$105,000231
1998-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$384,0001,345
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$68,000361
1997-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$472,0001,314
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$40,000487
1996-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$147,0002,746
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$90,000318
1995-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$127,0002,953
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0732
1994-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$714,0001,093
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$35,000528
1993-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$290,0002,250
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0772
1992-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$240,0002,732
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0832