Home > De Witt Savings Bank > Nonaccrual 1- 4 Family Residential

De Witt Savings Bank, Nonaccrual 1- 4 Family Residential

2021-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$285,0001,623
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$277,0001,553
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$0971
Nonaccrual home equity lines of credit$8,000963
2021-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$285,0001,690
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$278,0001,608
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,018
Nonaccrual home equity lines of credit$7,0001,004
2021-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$397,0001,490
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$390,0001,399
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,065
Nonaccrual home equity lines of credit$7,0001,038
2021-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$88,0002,588
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$81,0002,526
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,128
Nonaccrual home equity lines of credit$7,0001,091
2020-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$593,0001,345
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$550,0001,289
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$35,000768
Nonaccrual home equity lines of credit$8,0001,109
2020-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$561,0001,436
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$521,0001,384
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$36,000780
Nonaccrual home equity lines of credit$4,0001,153
2020-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$1,584,000739
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$1,549,000665
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,258
Nonaccrual home equity lines of credit$35,000931
2020-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$788,0001,204
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$785,0001,102
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,259
Nonaccrual home equity lines of credit$3,0001,182
2019-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$659,0001,332
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$647,0001,241
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,263
Nonaccrual home equity lines of credit$12,0001,101
2019-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$406,0001,776
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$406,0001,659
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,300
Nonaccrual home equity lines of credit$01,223
2019-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$244,0002,220
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$244,0002,080
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,325
Nonaccrual home equity lines of credit$01,238
2019-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$60,0003,141
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$60,0003,009
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,353
Nonaccrual home equity lines of credit$01,234
2018-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$69,0003,102
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$69,0002,972
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,403
Nonaccrual home equity lines of credit$01,219
2018-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$341,0001,971
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$341,0001,833
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,443
Nonaccrual home equity lines of credit$01,243
2018-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$369,0001,903
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$369,0001,761
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,478
Nonaccrual home equity lines of credit$01,258
2018-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$326,0002,089
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$326,0001,944
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,489
Nonaccrual home equity lines of credit$01,303
2017-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$03,895
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,737
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,544
Nonaccrual home equity lines of credit$01,333
2017-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$505,0001,753
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$505,0001,591
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,574
Nonaccrual home equity lines of credit$01,339
2017-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$79,0003,337
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$79,0003,170
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,593
Nonaccrual home equity lines of credit$01,364
2017-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$79,0003,429
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$79,0003,244
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,601
Nonaccrual home equity lines of credit$01,389
2016-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,120
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,936
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,645
Nonaccrual home equity lines of credit$01,410
2016-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,193
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,003
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,696
Nonaccrual home equity lines of credit$01,435
2016-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,246
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,046
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,758
Nonaccrual home equity lines of credit$01,452
2016-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,331
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,136
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,807
Nonaccrual home equity lines of credit$01,479
2015-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,374
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,188
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,847
Nonaccrual home equity lines of credit$01,476
2015-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$12,0004,337
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$12,0004,146
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,930
Nonaccrual home equity lines of credit$01,512
2015-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$10,0004,416
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,0004,222
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,938
Nonaccrual home equity lines of credit$01,539
2015-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$10,0004,484
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$10,0004,275
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,975
Nonaccrual home equity lines of credit$01,592
2014-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$54,0004,149
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$52,0003,975
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,028
Nonaccrual home equity lines of credit$2,0001,628
2014-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$250,0003,134
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$248,0002,953
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,133
Nonaccrual home equity lines of credit$2,0001,638
2014-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$246,0003,187
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$246,0002,984
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,157
Nonaccrual home equity lines of credit$01,677
2014-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$154,0003,709
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$154,0003,481
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,206
Nonaccrual home equity lines of credit$01,690
2013-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,955
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,720
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,269
Nonaccrual home equity lines of credit$01,736
2013-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,015
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,779
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,279
Nonaccrual home equity lines of credit$01,767
2013-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,057
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,817
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,302
Nonaccrual home equity lines of credit$01,772
2013-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,076
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,842
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,343
Nonaccrual home equity lines of credit$01,833
2012-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$33,0004,850
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$33,0004,630
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,378
Nonaccrual home equity lines of credit$01,856
2012-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,236
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,994
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,449
Nonaccrual home equity lines of credit$01,904
2012-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,280
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,028
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,462
Nonaccrual home equity lines of credit$01,924
2012-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,335
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,080
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,497
Nonaccrual home equity lines of credit$01,966
2011-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,374
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,135
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,490
Nonaccrual home equity lines of credit$01,980
2011-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,415
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,158
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,527
Nonaccrual home equity lines of credit$01,990
2011-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,435
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,169
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,505
Nonaccrual home equity lines of credit$01,951
2011-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,466
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,189
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,562
Nonaccrual home equity lines of credit$02,000
2010-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,507
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,217
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,574
Nonaccrual home equity lines of credit$01,975
2010-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,540
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,240
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,592
Nonaccrual home equity lines of credit$01,977
2010-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,534
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,238
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,578
Nonaccrual home equity lines of credit$01,948
2010-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,615
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,284
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,587
Nonaccrual home equity lines of credit$01,967
2009-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,566
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$05,267
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,517
Nonaccrual home equity lines of credit$01,906
2009-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$66,0004,845
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$66,0004,560
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,471
Nonaccrual home equity lines of credit$01,945
2009-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$81,0004,602
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$81,0004,296
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,415
Nonaccrual home equity lines of credit$01,881
2009-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,339
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,962
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,295
Nonaccrual home equity lines of credit$01,801
2008-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,234
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,840
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,171
Nonaccrual home equity lines of credit$01,660
2008-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,066
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,658
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$02,015
Nonaccrual home equity lines of credit$01,560
2008-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,926
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,509
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,914
Nonaccrual home equity lines of credit$01,511
2008-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,841
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,431
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,860
Nonaccrual home equity lines of credit$01,405
2007-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,715
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,305
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,742
Nonaccrual home equity lines of credit$01,340
2007-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,593
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,158
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,685
Nonaccrual home equity lines of credit$01,263
2007-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$123,0002,896
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$123,0002,602
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,674
Nonaccrual home equity lines of credit$01,216
2007-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$115,0002,926
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$115,0002,634
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,661
Nonaccrual home equity lines of credit$01,218
2006-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$99,0003,010
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$99,0002,722
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,602
Nonaccrual home equity lines of credit$01,177
2006-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$99,0002,974
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$99,0002,703
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,576
Nonaccrual home equity lines of credit$01,107
2006-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,428
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,051
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,526
Nonaccrual home equity lines of credit$01,034
2006-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,486
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,111
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,585
Nonaccrual home equity lines of credit$01,017
2005-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,606
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,216
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,620
Nonaccrual home equity lines of credit$01,015
2005-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,627
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,237
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,636
Nonaccrual home equity lines of credit$0995
2005-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$88,0003,038
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$88,0002,789
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,642
Nonaccrual home equity lines of credit$0937
2005-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$88,0003,113
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$88,0002,847
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,670
Nonaccrual home equity lines of credit$0942
2004-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$88,0003,176
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$88,0002,893
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,696
Nonaccrual home equity lines of credit$0937
2004-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$88,0003,185
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$88,0002,920
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,719
Nonaccrual home equity lines of credit$0939
2004-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,767
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,359
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,731
Nonaccrual home equity lines of credit$0902
2004-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,875
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$04,460
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,775
Nonaccrual home equity lines of credit$0892
2003-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,899
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,913
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,575
Nonaccrual home equity lines of credit$0784
2003-09-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,944
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,963
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,573
Nonaccrual home equity lines of credit$0831
2003-06-30Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,873
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,903
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,571
Nonaccrual home equity lines of credit$0845
2003-03-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,928
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,921
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,582
Nonaccrual home equity lines of credit$0820
2002-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,918
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liens$03,904
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liens$01,582
Nonaccrual home equity lines of credit$0791
2001-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,901
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0817
2000-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,745
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0748
1999-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$04,895
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0755
1998-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,203
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0788
1997-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,595
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0835
1996-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$05,835
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0741
1995-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$06,057
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of credit$0732
1994-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$06,394
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of creditNANA
1993-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$06,962
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of creditNANA
1992-12-31Rank
Secured by 1-4 family residential properties in nonaccrual status$07,444
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family first liensNANA
Nonaccrual loans secured by 1-4 Family junior liensNANA
Nonaccrual home equity lines of creditNANA